BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2014
Differenciált szakmai ismeretek (specializáció)
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia II

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM303 2+1+0v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Fogassy Elemér

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves vegyipari és gyógyszeripari alapfolyamatok.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy különböző hatóanyagok példáin keresztül mutatja be, hogy milyen módon lehet a lehetséges szintézissorok alapján a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő környezetbarát és gazdaságos gyógyszerhatóanyag-gyártó technológiákat kiválasztani, kidolgozni és folyamatosan karbantartani. A technológiáknak a minőségbiztosítás kritériumainak is meg kell felelniük. A konkrét példák korábbi és aktuális szintézissorokból kerülnek kiválasztásra, melyek a leginkább példázzák a gyógyszeripari technológiai sajátságait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Egri G:. Gyógyszeripari technológia (Fogassy E. előadásai alapján), egyetemi jegyzet, a technológiák bemutatásához megadott szakirodalom

Utolsó módosítás: 2015-10-05 12:39:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.