BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szabadalmi ismeretek

A tantárgy neve angolul: Protecting industrial laws

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM401 2+0+0v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Őri János

osztályvezető

Chinoin Rt.

Dr. Mátravölgyi Béla

Tud. munkatárs

BME-MTA SZKT Kut.Csop.

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános jogi ismeretek, közgazdaságtan.

A tantárgy célkitűzése:

 A vegyészmérnöki MSc szak gyógyszeripari szakirányán kötelező tantárgy. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szabadalmi oltalom fogalmával, fajtáival, mint az egyik, a gyógyszeriparban igen fontos versenyeszközzel

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Őri János

osztályvezető

Chinoin Zrt.

Utolsó módosítás: 2017-10-31 09:28:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.