BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Növényvédőszerek

A tantárgy neve angolul: Pesticide chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM403 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Grün Alajos egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Bagi Péter

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tsz

Dr. Grün Alajos

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókat a növényvédőszer hatóanyagok kémiájával szerkezeti és hatástani összefüggésekkel, a hatóanyagok ipari előállításaival, és a növényvédőszerek alkalmazásával

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petneházy Imre

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Grün Alajos

egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a növényvédőszerek hatásának kémiai és biológiai alapjait

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a növényvédőszeripar főbb technológiáit

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes alkalmazni alapismereteit növényvédőszer ipar területén

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a növényvédőszer ipar területén a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen viselkedik a környezetvédelem iránt a növényvédőszeripar területén

Utolsó módosítás: 2018-05-04 14:24:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.