BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Növényvédőszerek

A tantárgy neve angolul: Pesticide chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM403 2+0+0v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Grün Alajos egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Petneházy Imre

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókat a növényvédőszer hatóanyagok kémiájával szerkezeti és hatástani összefüggésekkel, a hatóanyagok ipari előállításaival, és a növényvédőszerek alkalmazásával

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petneházy Imre

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Grün Alajos

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-04-05 14:35:26

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.