BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM404 3+2+0v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Tőke László

emeritus professzor

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Fischer János

tanácsadó

Richter Gedeon NyRt.

Dr. Nyerges Miklós

főmunkatárs

SERVIER Kutató Labor

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia c. tárgy anyaga, alapvető biológiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagcsoportok tipikus képviselőit és így képesek legyenek a gyógyszerkutatáshoz- és fejlesztéshez nélkülözhetetlen, farmakológusokkal, biológusokkal, orvosokkal összehangolt kémiai kutató- és fejlesztőmunka elvégzésére. A tantermi gyakorlatok keretében gyógyszerhatóanyagok előállítási módszereit és azok fejlesztését ismerhetik meg a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz

Utolsó módosítás: 2015-07-24 10:31:41

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.