BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Poláris fémorganikus vegyületek kémiája

A tantárgy neve angolul: Polar Organometallics in Synthesis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM701 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár,BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kém. Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Az előadott anyag megértéséhez szükség van a szervetlen és szerves kémiai előtanulmányokra, valamint alapvető technológiai ismeretekre.

A tantárgy célkitűzése:

A korszerű finomkémiai és gyógyszeripari szintézisekben nélkülözhetetlen poláris fémorganikus vegyületek tulajdonságainak, előállítási és szintetikus alkalmazási lehetőségeinek bemutatásán keresztül a hallgatók megismerkednek a fémorganikus reakciók laboratóriumi és ipari méretű megvalósításának lehetőségeivel, feltételeivel.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kém. Techn. Tszk.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Megismeri a poláris fémorganikus vegyületek tualjdonságait és nagy szelektivitású reakcióik alkalmazási lehetőségeit szerves szintézisekben.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a fémorganikus vegyületek hatékony, kevés mellékterméket termelő reakcióiról, valamint a lítiumtartalmú szennyvizek külön kezeléséről és a lítium kinyeréséről.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Újszerű, fémorganikus intermedierek és reagensek alklamazásán alapuló reakciókat fejleszt.

Képesség

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Képes a vízmentes, inert atmoszférában megvalósítható kémiai reakciók, technológiák modellezésére, tervezésére.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes újszerű, fémorganikus reakciókon alapuló megoldásokat kidolgozni szerves célvegyületek hatékony előállításához.

Attitűd

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Nyitott és fogékony fémorganikus reakciókon alapulú új eljárások bevezetésére.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Önállóan gyarapítja tudását a fémorganikus reakciók témakörében.

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Az inert körülmények között megvalósítható reakciók kivitelezéséhez konzultál a gépészekkel, környezetvédelmi szakemberekkel.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Gondot fordít a lítiumtartalmú szennyvizek külön kezelésére és a lítium visszaforgathatóságára.

Utolsó módosítás: 2018-06-08 09:25:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.