BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Poláris fémorganikus vegyületek kémiája

A tantárgy neve angolul: Polar Organometallics in Synthesis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM701 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár,BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kém. Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Az előadott anyag megértéséhez szükség van a szervetlen és szerves kémiai előtanulmányokra, valamint alapvető technológiai ismeretekre.

A tantárgy célkitűzése:

A korszerű finomkémiai és gyógyszeripari szintézisekben nélkülözhetetlen poláris fémorganikus vegyületek tulajdonságainak, előállítási és szintetikus alkalmazási lehetőségeinek bemutatásán keresztül a hallgatók megismerkednek a fémorganikus reakciók laboratóriumi és ipari méretű megvalósításának lehetőségeivel, feltételeivel.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kém. Techn. Tszk.

Utolsó módosítás: 2015-07-27 13:54:07

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.