BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerhatástani ismeretek

A tantárgy neve angolul: General pharmacology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM705 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kádas István tudományos főmunkatárs, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Kádas István

tudományos főmunkatárs

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves Kémia, Biokémia, Biológia vegyészmérnököknek.

A tantárgy célkitűzése:

alapvető ismereteket adni a gyógyszerhatástan területén, és közben megismertetni az orvosbiológiai szemlélet alapjait, hogy  elősegítse a két tudományterület szakembereinek -későbbiekben szükségessé váló- hatékony kommunikációját.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Kádas István

tudományos főmunkatárs

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Utolsó módosítás: 2017-10-31 09:46:36

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.