BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Farmakokinetika

A tantárgy neve angolul: Pharmacokinetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM707 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

tiszteletbeli oktató

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető biokémiai, szerves kémiai és fizikai-kémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a vegyész- és biomérnök hallgatókat a farmakokinetika tárgykörével, azaz a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, kötődésének, metabolizmusának és kiürülésének teoretikus összefüggéseivel. A tantárgy keretein belül az elméleti háttér ismertetése mellett bemutatásra kerülnek az egyes folyamatok in vivo/in vitro modelljei, illetve a fontosabb klinikai vizsgáló módszerei.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

tiszteletbeli oktató

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Utolsó módosítás: 2015-07-27 13:27:39

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.