BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2010
Differenciált szakmai ismeretek (specializáció)
kötelezően választható tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari anyagvizsgálatok

A tantárgy neve angolul: Studies of Pharmaceutical Materials

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM709 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Marosi György egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Fizikai kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Analitikai kémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy fő célja a gyógyszerkészítmények és bioanyagok szerkezetének meghatározására, valamint gyártástechnológiáik ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése. A bemutatandó ismeretanyag magában foglalja a jelenleg rutinszerűen alkalmazott minősítési módszereket, és a perspektivikusan alkalmazható anyagvizsgálati módszereket egyaránt. Az előadássorozat kitér a biogyógyszerek, gyógyszeripari nanostruktúrák jellemzésével kapcsolatos analitikai kihívások ismertetésére is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2015-10-19 13:49:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.