BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Csomagolástechnika

A tantárgy neve angolul: Packaging technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM710 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Marosi György, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a csomagolástechnika alapfogalmaival, környezetvédelmi vonatkozásaival, a csomagolóanyagok előállítási és alkalmazási technológiájával, tárgyalja a csomagolóanyagok rendszerezését és jellemzését, a transzportfolyamatok szerepét, vizsgálati lehetőségeit és a módosítás módszereit különböző csomagolóanyagok esetében. Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetésén túlmenően gyakorlatban hasznosítható ismeretek nyújtása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technol. Tsz.

 

Utolsó módosítás: 2015-10-19 13:42:55

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.