BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki szak levelező MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek

A tantárgy neve angolul: Technologies in the chemical industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZML05 0+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék.:

Dr. Keglevich György

Egyetemi tanár

Szerves Kémiai Technológia

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alkalmazott kémia; Zöld kémia és katalízis.

A tantárgy célkitűzése:

bemutatni a szerves vegyipar jellemző szegmenseit és sajátságait a környezetmérnök hallgatók számára.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-10-05 12:41:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.