BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékok

A tantárgy neve angolul: Waste management, hazardeous wastes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM1 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt docens Dr. Miháltz Pál egy. tanár, Kém. Körny Folymérn. Tsz. Környtech Labor

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Miháltz Pál

egy. tanár

Kém. Körny Folymérn. Tsz.,

Dr. Csikor Zsolt

egy. docens

Kém. Körny Folymérn. Tsz.,

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kémia, Kémiai technológia, Eljárástan, analitika.

A tantárgy célkitűzése:

alapfokú, általános, de gyakorlatorientált ismeretek átadása a témakörben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-06-22 11:51:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.