BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti eljárástan I

A tantárgy neve angolul: Enviromental Process Engineering I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM2 2+0+3/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mizsey Péter, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Angyalné dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Matematika A1, A2, A3; Fizika, Fizikai-kémia és radiokémia, Mérnöki alapok I. és II.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEKFAKM1 - Kémiai technológia környezetmérnököknek

A tantárgy célkitűzése:

A környezeti eljárástan alapjainak, megismertetése, mechanikai és hőtani eljárások áttekintése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Angyalné Dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Tudja, hogy tervezéshez szükséges adatigény esetén mely mérnöki szakkönyveket hogyan érdemes használni.

Tudja, hogy a kérdéses eljárások milyen elveken működnek és hogyan alkalmazhatók hatékonyan

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a hidrodinamikai eljárásokat, azok megnyilvánulási formáit.

Tisztában van a hőtani eljárásokkal, ismeri azok megnyilvánulási formáit.

Ismeri a mérlegegyenleteket és helyesen alkalmazza azokat.

Ismeri az eljárások elveit és főbb berendezéseit, megvalósítását.

Képesség

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Képes a hidrodinamikai és hőtani eljárásokkal és műveletekkel kapcsolatos tudását alkalmazni.

Képes a tanult eljárásokat csővégi, kárelhárításra alkalmazni.

Képes kárelhárításra a megfelelő eljárást kiválasztani

Folyamatos üzemű egyszerű berendezés és elemei bármelyikére képes helyes anyag- és hőmérlegegyeneletet felírni, és a mérési adatok alapján a mérlegegyenlet hibáját meghatározni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes a megismert hidrodinamikai és hőtani eljárásokat, műveleteket fejleszteni.

Képes tudását alkalmazni, mérnökökkel együttműködve környezetvédelmi fejlesztéseket végezni.

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Alkalmas

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Megismeri a technológiákat és feltárja azok ismérveit

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Törekszik a környezeti eljárástan alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Keresi az összefüggést a korábban tanultakkal.

Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.

Részt vesz a szervezett eljárástan továbbképzéseken, hogy tudását továbbfejlessze.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Munkatársai véleményét figyelembe veszi döntéseiben.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Tapasztalatait munkatársaival megosztja, hogy azok munkájukat eredményesebben végezhessék.

Autonómia és felelősség

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Rendszeresen tájékozódik munkája szakterületének, jogi környezetének, technikai és adminisztrációs változásaival.

Utolsó módosítás: 2018-06-21 11:49:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.