BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari műveletek II

A tantárgy neve angolul: Chemical Unit Operations II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA512 2+1+4/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Edit egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Hidrodinamika, áramlástan, hőtan, készülékelemek, matematika, fizikai alapismeretek, fizikai kémiai alapok.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező): Vegyipari műveletek I. (BMEVEVMA410 vagy BMEVEVMA411 vagy BMEVEKFA410 vagy BMEVEKFAL03)

tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel akik elvégezték az alábbi tárgyakat: BMEVEVMA512, BMEVEKFAL04

A tantárgy célkitűzése:

A vegyipari műveletek alapjainak megismertetése: az anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok alapszintű bemutatása. A kurzus hallgatói megismerik az anyagátbocsátás számításának alapjait, az anyagátbocsátási műveletek rendszerezését. Elsajátítják az anyag-, komponens- és hőmérletegyenletek felírását és egyszerű esetben a megoldását. Részletesen tárgyaljuk a desztilláció, abszorpció és extrakció megvalósítási lehetőségeit és alapvető számítását valamint a kémiai reaktorok egyszerűsített számítását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Simándi Béla

egyetemi tanár

KKFT

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-06-29 14:27:14

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.