BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2014
Differenciált szakmai ismeretek (specializáció)
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszertervezés

A tantárgy neve angolul: Computer Assisted Drug Discovery

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM407 0+2+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csontos István, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keserű György Miklós

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

Dr. Kolossváry István

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia c. tárgy anyaga, alapvető biológiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy szemléletformáló jelleggel megismertesse a hallgatókat a számítógéppel segített molekulatervezésben legkiterjedtebben alkalmazott módszerekkel: a) molekulamechanika és konformációs analízis; b) kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések; c) makromolekuláris számítások. Az előadás bemutatja a legfontosabb eljárásokat elsődleges hangsúlyt helyezve ezek gyakorlati, gyógyszeripari felhasználására.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Keserű György Miklós

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

 

 

Dr. Keserű György Miklós

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

 

 

Utolsó módosítás: 2015-07-27 13:21:21

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.