BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

A Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 2007-ben jött létre két nagy múltú szervezeti egység, az 1951-ben alapított Fizikai Kémia Tanszék és a 1953 óta működő Műanyag- és Gumiipari Tanszék egyesülésével. A tanszéket jelenleg öt, szorosan együttműködő kutatócsoport alkotja.

Kutatási területeink széles skálája felöleli az elméleti molekulamodellezés, a modern felülettudományok, valamint fotofizikai, fotokémiai és fotobiológiai jelenségek tanulmányozása mellett új anyagok és kompozitok fejlesztését, a kolloidikára szorosan támaszkodva nanostruktúrák és intelligens biokompatibilis anyagok előállítását és jellemzését, modern textilkémia kutatásokat és nem utolsó sorban ipari, technológiai problémák megoldását. A tanszéket alkotó csoportok a tudományos élet aktív szereplői, amit intenzív publikációs tevékenységünk, valamit az elnyert hazai és nemzetközi, elsősorban európai uniós pályázatok kimagasló száma is jelez. A nemzetközi szinten is nagy jelentőséggel bíró alapkutatási eredményeinket 2013-ban az MTA Lendület kutatócsoport alapításával ismerte el. A kutatás-fejlesztésben számos ipari partnerrel működünk együtt különböző, nem ritkán sok éven átívelő pályázatok, együttműködési szerződések keretében. Ezek eredményeképp a kutatócsoportok számos tagja rendelkezik az együttműködő cégekkel közös szabadalmakkal, ami remekül mutatja a tanszék eredményorientáltságát és problémamegoldó képességét.

A tanszéken dolgozó, nagy szakértelemmel és nemzetközi szinten is elismert munkássággal rendelkező, tapasztalt kutatók, valamint a nagy teherbírású, új kutatási irányokra nyitott tehetséges fiatal munkatársak kiváló szakmai közösséget alkotnak. A korszerű infrastruktúra, a működést biztosító ipari és pályázati források mellett ez teszi lehetővé, hogy a tanszék hosszú távon is biztosítsa helyét az oktatás és a tudományos kutatás élvonalában.

Pukánszky Béla