BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (http://iaachem.bme.hu/) a Műegyetem első kémia tanszékének utódjaként nagy tradícióval rendelkezik. A tanszék 25 főállású munkatárssal (5 egyetemi tanár, 7 docens) rendelkezik, az MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport kutatóit, félállású valamint aktív nyugdíjas kollégákat (köztük négy emeritus professzort) hozzászámolva létszámunk mintegy 80 fő. Közülük négyen az MTA tagjai, a 35 éven aluli munkatársak száma 30 fölötti.

A tanszék fő kutatási területei:

I. Analitikai kémiai:

 • Környezetvédelmi analitika (helyszíni illetve laboratóriumi módszerek)
 • Kémiai és bioszenzorok, nanoszenzorok
 • Elválasztástechnika (GC, HPLC, MS és MS-MS detektálás, új állófázisok)
 • Alkalmazott elektrokémiai kutatások
 • Farmakokinetikai analitika
 • Gyógyszeranalitika
 • NMR spektroszkópia
 • Elemanalitika
 • Pásztázó elektronmikroszkópia, röngten-diffrakció, molekulaspektroszkópia

II. Anyagtudomány és szervetlen kémia

 • Organometallikus vegyületek szintézise
 • Szervetlen és fémorganikus molekulák, metalloenzimek szerkezetének és reakcióinak kvantumkémiai vizsgálata
 • Karbének és ionos folyadékok vizsgálata
 • Nanoszerkezetek előállítása és alkalmazása, gázérzékelés, fotokatalízis, atomi réteg leválasztás (ALD)
 • Szilárd anyagok szerkezetének és termikus átalakulásainak vizsgálata
 • Szilikonok előállítása és szerkezetük kutatása, valamint technológiai (műszaki és egészségügyi) alkalmazásuk vizsgálata 
 • A tanszéken elérhető műszerpark rendkívül gazdag: XRD, SEM-EDX, UV-VIS, PL, FTIR, NMR, AAS, ICP-OES, Képalkotó SPR, TG/DTA-MS, TG-FTIR, DSC, GC-MS, HPLC-MS-MS, QCM, AFM, Zeta potenciál mérő, Részecskeszámláló, potenciosztát/galvanosztát, pásztázó elektrokémiai mikroszkópia, pH-mérők, konduktométer, coulombmetriás Karl Fischer és potenciometriás titrátor, 16 csatornás nagy bemenő ellenállású feszültségmérők. 


A tanszéken egyrészt hazai és nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódóan folyik kutatómunka: OTKA, MTA, FP7, Marie Curie Network, stb.

A fentieken túl a tanszék számos multinacionális céggel, valamint kis és középvállalkozással áll kapcsolatban. Az ipari projektek a kémiai hibakereséstől, ipari minták analízisétől a közös technológiafejlesztésig széles skálán mozognak. Néhány főbb ipari partnerünk: Volkswagen, General Electric, Samsung, Sanofi-Chinoin, Richter, Egis, BASF.


Budapest, 2013. 07. 10.

Prof. Dr. Nyulászi László

Tanszékvezető egyetemi tanár


BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék