BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Köszöntjük a Szerves Kémia és Technológia Tanszék kutatási honlapján!

A tanszék küldetését a neve jól kifejezi: a szerves kémia és technológia valamennyi területéhez kapcsolódó oktató és kutatómunka mellett, a természetes és szintetikus szerves anyagokhoz kapcsolódó ipari technológiák oktatása és biztonságos, környezetkímélő fejlesztése képezi munkánk fő irányát. Ezen belül stratégiai területek elsősorban a gyógyszeripar (gyógyszervegyész-mérnökség, gyógyszerkészítmény-technológia), továbbá a növényvédőszer, a finomkemikália, a segédanyaggyártó és kozmetikai iparok, valamint az alkalmazott makromolekulás iparágak, mint pl. a csomagolóipar, az égésgátolt műszaki anyagok stb.

A Szerves Kémia és Technológia Tanszék közel egy évszázada foglalkozik természetes és szintetikus polimerek, gyógyszerek és szerves kémiai technológiák kutatásával és oktatásával. Jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalatokra elsősorban az új adalékok szintézise, új eljárások kifejlesztése, és gyógyhatású készítmények technológiájának területén tett szert. Tanszékünkön 70 munkatárs dolgozik, melyből 25 fő PhD hallgató.

A Tanszék felszereltsége sokoldalú, amely többek között magában foglal a régióban egyedülálló analitikai módszereket, kémiai és szerkezetvizsgáló műszereket, és korszerű anyagok előállításához szükséges technológiai berendezéseket.

Jelenleg is nemzetközi kooperáció keretében részt vesz az új anyagok, és technológiák kifejlesztésében, a polimer hulladékok újrahasznosításában, az anyagvizsgálati módszerek továbbfejlesztésében, ill. optimálásában, új tulajdonságú, összetett, természetes alapú anyagok szintézisében és alkalmazástechnikai vizsgálatában. Kutatómunka Európai Uniós, nemzeti alkalmazott- és alapkutatási pályázatok, valamint ipari megbízások keretében egyaránt folyik.