BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT) 2007. január 1-én jött létre a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (BÉT) és a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék (MGKT) egyesítésével. Szakmai tevékenységünk meghatározó területei a biokémia, molekuláris biológia, az élelmiszertudomány, az ipari biotechnológia és a kapcsolódó határterületek. Tudatosan törekszünk a három alaptevékenységünk, az oktatás, a kutatás-fejlesztés-innováció, valamint a szolgáltatások korszerű, szakmailag hiteles és egymást erősítő művelésére. A négyszintű oktatás (BSc, MSc, PhD és szakmai továbbképzés) tananyagait folyamatosan fejlesztjük a biomérnöki területre jellemző interdiszciplinaritás erősítésével. Az oktatásban törekszünk a törzsanyag folyamatos fejlesztése mellett az egyéni, problémamegoldó, speciális mérnöki feladatok beillesztésére, mely a szereplést, készségfejlesztést, közös alkotás képességét is támogatja. A gyakorló szakemberek számára összeállított továbbképzési programjainkban a szakmérnök képzés mellett a piaci igényekhez rugalmasan igazodó rövidciklusú tanfolyamokat ajánlunk, amelyek ipari igényeket kívánnak kielégíteni.

A tanszéki integrációs folyamat eredményeképpen a kutatási területek összehangolása, illesztése megtörtént, kialakult K+F+I tevékenységünk négy fő csoportba sorolható: 1.) A biokémiai, molekuláris biológiai terület magában foglalja a) a modern DNS és fehérje alapú molekuláris biológiai vizsgálati módszereken nyugvó kutatás-fejlesztéseket, b) elméleti biológiai kutatásokat, és kémiai biológiai témákat. 2.) Az analitikai jellegű kutatás-fejlesztési területek kiterjednek az a) általános és élelmiszer analitikai, spektroszkópiai, gabonaminősítő, reológiai metodikai és b) általános mikrobiológiai és élelmiszer-mikrobiológiai területekre. 3.) Az élelmiszertudományi területek közül a tanszék K+F profilját – az analitikai fejlesztéseken túl – elsősorban a) az élelmiszerbiztonsághoz, az élelmiszer allergiához, b) az élelmiszerminősítéshez, c) élelmiszertechnológiához és termékfejlesztéshez, d) a gabonakutatásokhoz kapcsolódó területek művelése határozza meg. 4.) A széleskörűen értelmezett biotechnológiai terület fő kutatási irányai: a) fermentációs technológiai eljárások és műveletek fejlesztése, b) növényi eredetű nyersanyagok és melléktermékek nem élelmiszercélú hasznosításának új eljárásai, c) környezeti biotechnológiai módszerek és technológiák fejlesztése és d) környezeti mikrobiológiai és talaj remediációs kutatás-fejlesztések, környezetmenedzsment mérnöki eszköztárának fejlesztése. A Tanszék sok év átlagában 40-50 hazai és nemzetközi K+F+I projektben vesz részt meghatározó szakmai szerepvállalással, illetve számos esetben koordinációs feladatok felvállalásával. A kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységünk során számos hazai és külföldi (meghatározóan európai) gazdasági szereplővel és több mint 100 európai kutatási szervezettel alakítottunk ki szakmai kapcsolatot. A BME, mint kutatóegyetem öt kiemelt kutatási területe (KKT) közül Tanszékünk a „Biotechnológia, egészség, környezetvédelem” KKT tevékenységét koordinálta és részt vesz a „Fenntartható energetika” KKT munkájában. A K+F projektek és a kutatóegyetemi program megvalósítása jelentősen segítette kutatási infrastruktúránk fejlesztését és jó alapot teremtett további külső és karközi kutatási együttműködések kialakításához.

A tanszék tapasztalt és fiatal szakembereket egyaránt felsorakoztató alkotóközössége az oktatási és kutatási tevékenységünk eredményeire épülő szakmai szolgáltatásaink kialakításával és folyamatos fejlesztésével igyekszik megfelelni küldetésének, amelyet jogosan vár el egy modern egyetemtől a társadalom és a gazdaság. Ennek teljesítéséhez és a fenntartásának biztosításához ajánlunk, remélünk és kérünk partnerséget.