BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Miniszteri kitüntetésben részesültek

 

Eötvös József-díj

Kiemelkedő munkát végző oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

2005 - Dr. Horvai György

 

Szent-Györgyi Albert-díj

A felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.

1993 - Dr. Szántay Csaba

1994 - Dr. Varga József

1999 - Dr. Zrínyi Miklós

2003 - Dr. Novák Lajos

2004 - Dr. Fogassy Elemér

2005 - Dr. Veszprémi Tamás

2008 - Dr. Pukánszky Béla

2012 - Dr. Nyulászi László

2014 - Dr. Marosi György

 

Apáczai Csere János-díj

Kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért.

1994 - Dr. Nagy Lajos György

1995 - Dr. Réffy József

2003 - Dr. Pokol György

2004 - Dr. Kalaus György

2006 - Dr. Nyitrai József

2011 - Dr. Salgó András

2014 - Dr. Deák András

2015 - Dr. Bajnóczy Gábor

 

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

1993 - Dr. Manczinger József

1995 - Dr. Kósa Levente

1996 - Dr. Szebényi Imre

1997 - Dr. Pokol György

1999 - Dr. Salgó András

2005 - Dr. Varga József

2006 - Dr. Borsa Judit

2008 - Dr. Tungler Antal

2009 - Dr. Bezúr László

2010 - Réczey Istvánné Dr.

2011 - Dr. Fekete Jenő

        - Dr. Vargha Viktória

2013 - Dr. Bajnóczy Gábor

2014 - Dr. Koczka Béla

2015 - Weiser László

 

Miniszter Elismerő Oklevele

Felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

2017 - Dr. Pécs Miklós

2019 - Dr. Wagner Ödön

2023 - Bosznai György, Dr. Farkas László, Dr, Jobbágy Andrea, Dr. Kovács Ilona, Vertetics Zoltán


Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Nyugállományba vonuló oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

1992 - Dr. Tóth Mihályné

1993 - Dr. Bertalan György

- Dr. Nyeste László

1994 - Dr. Fenichel László

- Dr. Lepenye György

- Dr. Nagy József

- Dr. Sawinsky János

1995 - Dr. Balla József

- Dr. Barta István

- Dr. Cencz Mária

- Dr. Gábor Tamás

- Dr. Graf Zoltánné

- Dr. Kerekes Margit

- Dr. Klopp Gábor

- Dr. Kolonits Pál

- Dr. Mihályi János

- Dr. Molnár Jenőné dr. Paál Éva

- Dr. Moser Miklós

- Dr. Siska József

- Dr. Soós János

- Dr. Szeghy Lajos

- Dr. Trézl Lajos

- Dr. Varga János

1998 - Dr. Békássy Sándor

- Dr. Borus Andor

- Dr. Martin Antal

- Dr. Parlagh Gyula

- Dr. Rezessy Gábor

- Dr. Sallai Péter

- Dr. Sztraka Lajos

1999 - Dr. Zimonyi Emese

2002 - Dr. Havas Géza

- Dr. Kollár Gáborné Dr. Hunek Klára

- Dr. Örsi Ferenc

- Dr. Petneházy Imre

- Dr. Szakács György

2003 - Dr. Szabó Gábor Tamás

2004 - Dr. Hencsei Pál

- Dr. Réffy József

2005 - Dr. Bakó Péter

- Dr. Pálmai György

2009 - Lengyel L. Tiborné dr.

 

Trefort Ágoston-díj

Azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

2001 - Dr. Réffy József

 

Kármán Tódor-díj

A magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplőinek. A díjat természetes és jogi személyek kaphatják.

2005 - Richter Rt.