BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Varga József Alapítvány

Adószám: 18005567-1-43

  

  

A Varga József Alapítvány olyan közhasznú alapítvány, melynek tartós közérdekű célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (BME-VBK) folyó mérnökképzéshez, továbbképzéshez és kutatásokhoz, a karon folyó oktatás és kutatás magas színvonalú végzéséhez, a hallgatók, oktatók és kutatók számára pályázat útján támogatásokat  nyújtson.

   

Alapítás éve: 1990. május 28.

Székhelye: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
                   1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Nyilvántartási szám: 01-01-0000250

Létesítő okirat módosításának kelte: 2016.08.24.  

Jogerőre emelkedésének időpontja: 2017.02.10.

Alapítvány számlaszáma: ERSTE Bank Hungary Zrt., 11670009-09027300-70000008

 

Alapítók:

- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

- Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Budapesti Vegyiművek Zártkörőűen Működő Részvénytársaság „f.a.”

- PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Korlátolt Felelősségű Társaság

  

Kuratórium

Elnöke: Dr. Nagy József egyetemi docens, dékánhelyettes

Tagjai:   Dr. Pokol György egyetemi tanár, kuratóriumi elnökhelyettes

              Dr. Koczka Béla egyetemi docens, kuratóriumi titkár

              Dr. Balog György

              Dr. Bátori Sándor

              Dr. Simig Gyula

              Dr. Varga József

              Dr. Thaler György Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

              Szerencsés Zoltán  MOL Nyrt.

              Török Nándor Barnabás  FŐGÁZ Zrt.

 

Az alapítvány célja

Az alapítvány SZMSZ-e

  

Elérhetőség

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Postacím: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 1521 Budapest, Pf. 91.

Telefon: (+36-1) 463-3571

E-mail: vargaj.alapitvany@vbk.bme.hu