BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tanszékvezetői értekezlet

A Tanszékvezetői értekezlet meghívottai:

Dékán

Tanszékvezetők

Dékánhelyettesek

Hivatalvezető

BME Oláh György Doktori Iskola vezetője

A kari Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke

MTA Kutatócsoportok vezetői

FIEK Pharmatech Kutatóközpont Igazgatója

Reprezentatív Szakszervezet képviselője

Kari HÖK elnöke, vagy az általa delegált hallgatói képviselő

 

A Tanszékvezetői Értekezlet ülései a Kari Tanács időbeosztásához igazodnak.