BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szakembereink

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon több évtizede oktató és kutató egyetemi oktatók kiemelkedő szakmai hátteret biztosítanak, mind a pedagógiai, mind a tudományos vonatkozásokat tekintve. Oktatóink számos díjat nyertek el mind TDK-, mind diploma konzultációs tevékenységükért, műhelyteremtő munkájuk széleskörben elismert. A Tehetségpont mindennapi működésébe a Kar oktatóinak minél szélesebb körét be kívánjuk vonni. Az alábbiakban tüntetjük fel a BME VBK VEGY-ÉRTÉK TEHETSÉGPONT koncepcionális kialakításában meghatározó kari, valamint a Tehetségpontot munkájukkal támogató külsős szakembereket:

Dr. Szarka András egyetemi tanár, az MTA doktora, dékán

Dr. Nagy József, egyetemi docens, PhD, habil 

Dr. Pokol György, egyetemi tanár, az MTA doktora 

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, az MTA doktora, dékánhelyettes

Dr. Tóth Blanka egyetemi docens, PhD, oktatási dékánhelyettes

Dr. Hórvölgyi Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora, dékánhelyettes, a kari Tudományos Diákköri Bizottság elnöke, Mestertanár.

Dr. Hornyánszky Gábor, egyetemi docens, PhD, tehetséggondozásért felelős dékánhelyettes, a BME VeBio Tehetség Csoportjának vezetője.

Dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi adjunktus, PhD, hivatalvezető,

Dr. Bognár György, egyetemi docens, a villamosmérnöki tudományok doktora, okl. tehetségfejlesztő tanár, mérnöktanár, szakértő.

Dr. Bodnár Gabriella, egyetemi docens, pszichológiai tudományok doktora, a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányának tagja, a Felsőoktatási Szekció vezetője mentálhigiéniás szaktanácsadó, tehetségfejlesztési szakértő.