BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Kiválóságaink

Egyetemünk fennállása során számos kiváló oktató, kutató, oktatást segítő kolléga és hallgató részesült különböző szintű elismerésben.

Összeállításunkban a legmagasabb nemzetközi, állami kitüntetéstől kezdve a kari szintű elismerésig azok szerepelnek, akik a Kar hírnevének öregbítéséért a legtöbbet tették.

A számos nemzeti és nemzetközi elismerések sorában megkülönböztetett jelentőségű a Nobel-díj. A díj jelenleg a legnagyobb elismerése a kivételes szellemi teljesítménynek, és ez világraszóló tudományos elismerést jelent nemcsak a díjazott, nemzete számára is. Egyetemünk egyik kiválósága Oláh György, 1994-ben kapta meg a kémiai Nobel-díjat.

A hazai tudományos életben a legmagasabb elismerés, ha valakit a Magyar Tudományos Akadémia a tagjai közé választ. Akadémikusainkat bemutató összeállításunkban a Kar azon Professzorai szerepelnek, akik ebben az elismerésben részesültek.


Magyarország nagyra becsüli, és állami kitüntetésben részesíti azokat, akik a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet folytattak.

Az oktatási miniszter feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységeket, teljesítményeket különféle miniszteri kitüntetések adományozásával ismeri el.

Egyetemünk érdekében kifejtett tudományos és közéleti tevékenység elismeréseként az Egyetem Szenátusa évről-évre egyetemi kitüntetésben részesíti a legkiválóbb oktatókat, hallgatókat és az oktatást segítő kollégákat.

Évről-évre Karunk vezetése pályázat illetve ajánlás útján a legkiválóbb hallgatókat, oktatókat és az oktatást segítő kollégákat Kari díjjal jutalmazza.

Nobel-díjas professzorunk

Akadémikusaink

Állami kitüntetésben részesültek

Miniszteri kitüntetésben részesültek

Egyetemi kitüntetésben részesültek

Kari díjban részesültek