BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Hatókör és együttműködések

A tehetségpont hatókörét elsősorban a középiskolás korosztályra, valamint a felsőoktatásban tanulókra szeretnénk kiterjeszteni, de tervezzük a PhD hallgatók, illetve a doktorjelöltek számára vonzó programok elindítását is.

Folyamatos kapcsolattartást tervezünk a középiskolai kémiatanárokkal, a közös gondolkodás, a tehetségek mielőbbi felismerése illetve fejlődésük közös elősegítése érdekében.

A Magyar Kémikusok Egyesülete – azon belül is annak Kémiai Tanári Szakosztálya – folyamatosan ad teret a különböző találkozási lehetőségeknek, illetve támogatja a magyar kémikus társadalom utánpótlását. Az Egyesület tevékenységéhez karunk számos ponton kapcsolódik.

A kari TDK Bizottságunk aktív szerepet vállal az Országos Tudományos Diákköri Tanács munkájában, ezzel is elősegítve a mozgalom minél sikeresebb működését. A BME hét karával is szoros együttműködésben van az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottságon keresztül. Figyelemre méltó, hogy karunk számos témavezetője hirdet meg kutatási témát középiskolásoknak az 1999-ben megalakult Kutató Diákok Országos Szövetségének gyűjteményes kötetében.

Karunk folyamatos kapcsolatot tart fenn a Magyar Tudományos Akadémia Intézeteivel, ezzel is szélesítve a tehetséges hallgatók választási lehetőségeit és kapcsolatba léptünk az MTA TTK nyári középiskolás táborainak szervezőivel is.

Minőségi kutatás nem képzelhető el az ipar hathatós segítsége nélkül. Az iparvállalatokkal meglévő gyümölcsöző együttműködés garancia arra, hogy a jövőben is meglesznek a lehetőségek a tehetséges diákok szakmai fejlődésére. Ezeket a lehetőségeket tudatosan keressük és a kapcsolat felvételi tárgyalások első fontos pontja mindig az oktatási együttműködés lehetőségek szerinti kialakítására irányul.

A Tehetségpont csatlakozott a BME Tehetségsegítő Tanácsához.