BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Kari Tanács állandó bizottságainak összetétele és működési területe

Oktatási Bizottság

Elnöke az oktatási dékánhelyettes, 3 oktató tagját a Kari Tanács választja meg, 2 tagját a kari HK delegálja. Állandó meghívottak a szakfelelősök és a hivatalvezető.

Illetékessége: A tantervek, a tanulmányi ügyeket érintő egyetemi szabályzatokhoz illeszkedő kari szabályzatok véleményezése. A tárgyprogramok elfogadása. Az illetékes dékánhelyettes munkájának segítése. A Képzési Kódex szerinti - nem kari tanácsi hatáskörbe sorolt - kari oktatási feladatok végzése. A kari tehetséggondozás értékelése.

 

Jelenlegi összetétele:

Elnök:  Dr. Tóth Blanka

Tagok:  Dr. Hell Zoltán

            Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd

            Dr. Molnár Mónika

    Kertész Izabella

            Juszel Anasztázia Gabriella

Meghívott:  Dr. Tőrincsi Mercédesz

                Dr. Vértessy Beáta

                Dr. Gergely Szilveszter

                Dr. Keglevich György

                Dr. Kállay Mihály

                Dr. Csiszár Emília

                Dr. Mika László

                Dr. Sveiczer Ákos

                Dr. Csikor Zsolt  

           

Tudományos Bizottság

Elnöke a tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese, titkárát és 3 egyetemi alkalmazott tagját a Kari Tanács választja meg. A bizottságba a Kari HK 2 főt delegál. Állandó meghívottja az Oláh György Doktori Iskola vezetője és a kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke.

Illetékessége: A Kar nemzetközi kapcsolatainak, a könyvtárral és folyóirat beszerzéssel, a magántanári, tiszteletbeli doktori és az ET Tiszteletbeli Tagja címek odaítélésével kapcsolatos előterjesztések véleményezése, a Kar tudományos teljesítményének évenkénti értékelése. Az illetékes dékánhelyettes munkájának segítése.

 

Jelenlegi összetétele:

Elnök:  Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd

Titkár: Dr. Németh Áron

Tagok: Dr. Poppe László

          Dr. Vértessy G. Beáta

          Dr. Nyulászi László

          1 fő doktorandusz 

         Kertész Izabella hallgatói képviselő

 

Gazdasági Bizottság

Elnöke a gazdasági dékánhelyettes, 3 egyetemi alkalmazott tagját a Kari Tanács választja meg. A bizottságba a reprezentatív szakszervezet 1 főt, a Kari HK 2 főt delegál.

Illetékessége: A Költségvetési Szabályzat szerint a kari költségvetésre vonatkozó - nem kari tanácsi hatáskörbe sorolt - kari szintű teendők segítése. A vállalkozásokra és megbízásokra vonatkozó kari szabályozások véleményezése. Az egyetemi infrastruktúra és gazdasági ügyvitelre vonatkozó javaslatok véleményezése. Az illetékes dékánhelyettes munkájának segítése.

 

Jelenlegi összetétele:

Elnök: Dr. Székely Edit

Tagok:  Dr. Fehér Csaba

            Dr. Mátravölgyi Béla

            Dr. Szilágyi András

           Dr. Hell Zoltán

           Kertész Izabella és Pordán Kata Nóra hallgatói képviselők

tanácskozási jogkörű állandó meghívottak:

Jánosyy Beatrix

Lakné Dr. Komka Kinga

Dr. Oláh Julianna