BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Egyetemi kitüntetésben részesültek

József Nádor Emlékérem

Adományozható

  • olyan magyar állampolgárságú személyeknek, akik az Egyetemen végeztek vagy tanítottak, illetve tanítanak és a haladást elősegítő, műszaki vagy más területen kifejtett kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem jó hírének növeléséhez; olyan vezetőknek, közéleti személyiségeknek, akik jelentős támogatást nyújtottak Egyetemünk fejlődéséhez;
  • olyan egyetemi dolgozóknak, akik több évtizedes egyetemi szolgálatuk során az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették az Egyetem fejlődését;
  • külföldieknek, akik hozzájárultak intézményünk tudományos tekintélyének, az Egyetem és a magyar tudomány külföldi jó hírének növeléséhez, illetve akik kimagasló tevékenységükkel segítették Egyetemünk oktató-nevelő és tudományos munkáját.

2004 - Dr. Kubinyi Miklós

2009 - Dr. Lásztity Radomír

2010 - Dr. Sevella Béla

2012 - Dr. Hargittai István

2013 - Dr. Horvai György

2014 - Dr. Salgó András

2015 - Dr. Pokol György

2016 - Dr. Pukánszky Béla 

2017 - Dr. Faigl Ferenc

2019 - Dr. Nyulászi László

2020 - Dr. Huszthy Péter

2021- Dr. Nagy József

2022- Dr. Keglevich György

2023- Dr. Nagyné Dr. László Krisztina

 

BME Díszpolgára Cím

Mindazon természetes személyeknek adományozható, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal, kiemelkedő mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

2008 - Dr. Blaskó Gábor

2013 - Dr. Greiner István

2022- Dr. Bogsch Erik

 

BME Emlékérem

Azok a tudományos és társadalmi haladást elősegítő, magyar (kivételesen külföldi) állampolgár mérnökök (kivételesen egyéb egyetemi végzettségű szakemberek) kaphatják, akik a műszaki tudományokban kimagasló tevékenységet fejtettek ki a műszaki fejlesztés, a kutatás, az oktatás és szervezés területén, s ezzel a Budapesti Műszaki Egyetemnek bel- vagy külföldön hírnevet szereztek.

1994 - Dr. Szántay Csaba

1995 - Dr. László Elemér

1996 - Dr. Manczinger József

1997 - Dr. Gál Sándor


Egyetemért Kitüntetés

Az Egyetem azon foglalkoztatottjainak adományozható, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, fejlesztésben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták az Egyetem érdekeit. 2011. óta Sztoczek József Emlékérem.

1999 - Dr. Kósa Levente

2000 - Lengyel L. Tiborné dr.

2001 - Dr. Bárkai János

2002 - Török Ildikó

2003 - Abonyi Attila

2004 - Dr. Pálmai György

2004 - Takács Márta

2006 - Weiser László

2010 - Lengyel L. Tiborné dr.


Sztoczek József Emlékérem

Az Egyetem azon foglalkoztatottjainak adományozható, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, fejlesztésben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták az Egyetem érdekeit.

2011 - Dr. Farkas László

2012 - Nagy József Györgyné

2013 - Dr. Gagyi-Pálffy Edit

2014 - Soósné Muli Emese

2016 - Vertetics Zoltán

2017 - Horváth Gáborné

2018 - Fehérné Tar Eszter

2019 - Bosznai György

2020 - Simon József

2021- Szabó Ildikó

2022- Frank Zsuzsanna

2023- Zsitvai Mihály

 

Egyetemi Ifjúságért (Pro Juventute Universitas)

A kitüntetés adományozható a hallgatók érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

1995 - Molnár Szabolcs

1995 - Nagy Attila

1996 - Dr. Gál Sándor

1999 - Dr. Szabó Mihály

2008 - Dr. Borsa Judit

2009 - Laczkó Gábor

2012 - Dr. Deák András

2022- Dr. Szabó Mihály

2023- Dr. Nyulászi László