BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Az Oláh György Doktori Iskola Tanácsa

Név

 Munkahelyek (beosztások)

Poppe László

BME, egyetemi tanár
DI vezetője

Mika László Tamás

BME, egyetemi tanár
DI vezető helyettes

Biczók László

MTA Természettudományi Kutatóközpont, tudományos tanácsadó

Horvai György

BME, egyetemi tanár

Hórvölgyi Zoltán

BME, egyetemi tanár

Huszthy Péter

BME, egyetemi tanár

Kállay Mihály

BME, egyetemi tanár

Keglevich György

BME, egyetemi tanár

Nyulászi László

BME, egyetemi tanár

Pukánszky Béla

BME, egyetemi tanár
MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, kutatóprofesszor

Vértessy G. Beáta

BME, egyetemi tanár
MTA TTK Enzimológiai Intézet, tudományos tanácsadó

Tanácskozási jogú tagok:

Sánta-Bell Evelin

Doktori Iskola titkára

Szabó-Szentjóbi Hajnalka

Kari doktoráns képviselő