BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vezetői

Dr. Nagy József

Dr. Nagy József

dékán, egyetemi docens

E-mail cím: vbk-dekan@mail.bme.hu

Telefonszám: 463-3577

Dr. Székely Edit

Székely Edit

dékánhelyettes, egyetemi docens

oktatási ügyek

E-mail cím: vbk.oktatas@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-1383

Dr. Hórvölgyi Zoltán

Nagy József

dékánhelyettes, egyetemi tanár

tudományos és nemzetközi ügyek

E-mail cím: zhorvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-2911

Dr. Szarka András

Szarka András

dékánhelyettes, egyetemi tanár

gazdasági ügyek

E-mail cím:  szarka.andras@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-1229

Dr. Hornyánszky Gábor

dékánhelyettes, egyetemi docens

tehetséggondozással kapcsolatos ügyek

E-mail cím: hornyanszky.gabor@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-3509