BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Céljaink:

  • Kiemelten támogatni az természettudományos és műszaki tehetségeket. A tehetséggel összefüggő erős oldal támogatását illetve a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztését egyaránt kiemelt célunknak tekintjük. Elsősorban a mérnöki, természettudományi és egészségügyi pályát választók számára tudunk hathatós segítséget nyújtani.
  • Középiskolások érdeklődésének felkeltése a mérnöki pályák, kiemelten a vegyészmérnöki, a biomérnöki és a környezetmérnöki terület iránt. Ennek érdekében népszerűsítő és motiváló előadások tartását tervezzük a „Szakmai Nap” programsorozat keretében, illetve továbbra is meghirdetjük tíznapos nyári táborunkat 10., 11. és a mérnöki, természettudományi, egészségügyi irányban továbbtanuló 12. osztályos, érdeklődő, tehetséges középiskolás diákok számára.
  • Középiskolás diákok esetében a tárgyi tudás felfrissítése, elmélyítése, és a kétszintű érettségire való felkészítés. Érettségizett diákok számára az egyetem első félévének anyagából tartunk felkészítést, hogy megkönnyítsük az kezdeti megpróbáltatásokat. A táborban résztvevő diákok teljesítménye az egyetemen kimutathatóan magasabb az átlagnál.
  • Egyik kiemelt programunk egy középiskolásoknak szóló kémiaverseny megrendezése, melyet a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervez. A verseny az internet segítségével zajlik több fordulóban, majd a legjobban teljesítő diákok a kétnapos döntőben mérik össze tudásukat, mely során a diákoknak egy meghatározott témából kiselőadásokat is kell tartani. A verseny névadója Oláh György Nobel-díjas kémikus, karunk volt oktatója.
  • Terveink között szerepel egy interaktív kémiai feladatmegoldó rendszer létrehozása is, mely mind a kémia népszerűsítésében, mind az oktatás segítésében szerepet játszana.

 

Az egyetemre bekerült, érdeklődő diákok részére a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium szervez változatos programokat, melyeken mindenki megtalálhatja a számára vonzó témákat.

A frissen felvett gólyák a „Kémszám-táborban” ismerkedhetnek meg a kémiai számítások rejtelmeivel, míg az arra elszánt felsőbb évesek „Kémszám-versenyen” adhatnak számot tudásukról.

Évek óta nagy érdeklődés kíséri a „Szakkollégiumi napok” programsorozatot, mely keretében érdekes tudományos előadásokra kerül sor, valamint szervezett formában lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatók számára valamely iparvállalat meglátogatására.

A Szakkollégium az év során számos kurzus szervezésével igyekszik bővíteni egy adott témában a hallgatók jártasságát.

A Szakkollégium kiemelt rendezvénye a hagyományos „Szent-Györgyi Albert Konferencia”, melyen meghívott előadók mutatják be egy-egy tudományterület, vagy iparág jelenét, illetve jövőjét, valamint a legtehetségesebb hallgatók saját kutatási munkáikat is előadhatják.

A Szakkollégium kiemelt hangsúlyt fektet a tehetségek gondozására. A fent említett programok mellett folyamatosan szervez olyan rendezvényeket, ahol a résztvevők ötleteket, tanácsokat kaphatnak szakmai fejlődésükhöz. (Pl.. próbaelőadások tartása a TDK Konferencia előtt, kötetlen beszélgetések oktatókkal, stb.)

A programoktól azt várjuk, hogy a résztvevő hallgatók az ott elsajátított ismereteket illetve készségeket magabiztosabban alkalmazzák későbbi tanulmányaik során. A tanulmányi gyarapodáson túl, szeretnénk, ha növekedne a résztvevők közösségi szemlélete, fejlődne a társas kapcsolatok kialakításának képessége.

A kari TDK Konferencia, az elitképzés legjelentősebb fóruma, minden év novemberében kerül megrendezésre. A hallgatók és oktatóik szívesen hallgatják meg az előadásokat, és azt követően értékes beszélgetéseket folytatnak egymással, melynek során tapasztalatokat cserélnek, és ötleteket adhatnak a kutatási feladat további lépéseihez. Az esemény előkészítésében oktatóink legalább 30%-a vesz részt: témavezetőként, bírálóként, ill. a zsűrik tagjaként. A reggel nyolc órakor kezdődő eseményeket méltó módon zárja az ünnepélyes keretek között rendezett esti eredményhirdetés, amelyen a zsúfolásig megtelt nagyelőadó közönsége (hallgatók, oktatók és vendégek) előtt adják át a díjakat.

A kari tehetséggondozás kiemelt programja az Oláh György Doktori Iskola minden évben megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciája, mely lehetőséget biztosít karunk PhD hallgatóinak kutatómunkájuk bemutatására.