BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Eredményesség és hatékonyság

Tehetséggondozó munkánk hatékonyságának mérésére több lehetőség is kínálkozik.

A nyári oktatótábor végén a tanult 2 tárgyból a diákok 2-2 órás felmérőt írnak, amely során egyrészt felmérjük a táborban elsajátított ismeretek mértékét, másrészt a dolgozat eredménye (amely egy tét nélküli felmérés eredménye, ezért nem torzítja stressz faktor) jó lehetőség a diák számára tudásának pozicionálására.

Az értékelés szempontjai: egyrészt a záró dolgozat összteljesítménye (a dolgozat szintje az emelt szintű érettségi szintjéhez mérhető), másrészt a nyitódolgozatban mutatott teljesítményhez képest elért fejlődés. (Sok esetben ez sokkal beszédesebb mutató, mint maga az elért pontszám, hiszen pár nap alatt nem lehet behozni több év elmaradását. Viszont ez a mutató jelzi a fejlődés képességét, ami a tehetség egyik jellemzője.)

A diákok elégedettségét mutatja a tábor végén végzett kérdőíves közvélemény-kutatás, mely nagyon pozitív képet mutat a munkánkról. A megelégedést mutatja az is, hogy többen visszatérnek a táborba a következő évben. (Korábban volt olyan diák, aki 9 táboron vett részt, téli és tavaszi táborokat is beleértve.) Több résztvevő később diáktanárként csatlakozik hozzánk.

A szeptemberben egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok esetében az első félév végén elért eredményeik évfolyamátlaghoz történő viszonyítása is lehet a tábor hatékonyságának egyfajta mutatója.

A tehetséggondozó munka hatékonyságát méri az országos TDK Konferenciákon elért kimagasló eredmény is (l. az 1. fejezetben).

A munka hatékonyságának növelését a beérkező visszajelzések, valamint a kiértékelés eredményeinek folyamatos értékelésével, a közös hangnem, az erőteljes motiváció megtalálásával próbáljuk megvalósítani.