BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

KARI TANÁCS

A Kar legfelsőbb döntéshozó szerve a Kari Tanács

A Kari Tanács évente legalább 5 alkalommal ülésezik a tanév elején elfogadott munkaterv szerint. A Kari Tanács üléseit a dékán hívja össze.

A Kari Tanács tagjait négy évre választják.

A Kari Tanács határozatai

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

Dékán (1 fő)

Dr. Nagy József

Tanszékvezetők (5 fő)

Dr. Vértessy G. Beáta (ABÉT)

Dr. Kállay Mihály (FKAT)

Dr. Mika László Tamás (KKFT)

Dr. Keglevich György (SZKTT)       

Dr. Nyulászi László (SZAKT)

A Kari Hallgatói Képviselet elnöke (1 fő)

Bene Balázs Mihály

Az Oláh György Doktori Iskola vezetője (1 fő)  

Dr. Poppe László

Választott oktató-kutató (7 fő)

Dr. Hórvölgyi Zoltán

Dr. Gyurcsányi Róbert

Dr. Kupai József

Dr. Székely Edit

Dr. Hegedűs László

Dr. Tóth Blanka

Dr. Szarka András

Választott nem oktató (2 fő)

Fehérné Tar Eszter

Bosznai György

Reprezentatív szakszervezet delegáltja (1 fő)

Vertetics Zoltán

Kari Doktorandusz Képviselet delegáltja (1 fő)

Szabó-Szentjóbi Hajnalka

A Kari Hallgatói Képviselet delegált hallgatói (5 fő)        

Gál Zalán

Bicsár Rozália

Vuics Márton András

Varga Ferenc

Benda Bianka

Összesen 24 fő

Állandó meghívottak:

A Dékáni Hivatal vezetője     

Dr. Hornyánszky Gábor

MTA állományú dolgozók képviselője                           

Dr. Móczó János

A kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke

Dr. Nyulászi László

A Kar előző ciklusbeli dékánja

Dr. Faigl Ferenc

A beoktató karok képviselői

Dr. Tóth János (TTK)

Dr. Cséfalvay Edit (GPK)

Állandó dékáni meghívott

Dr. Horvai György