BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Az Alapítvány célja

    

    

Az     Alapítvány     tartós     közérdekű    célja,    hogy     a     Budapesti     Műszaki    és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán  (BME-VBK) folyó mérnökképzéshez, továbbképzéshez és kutatásokhoz, a karon folyó oktatás és kutatás magas színvonalú végzéséhez, a hallgatók, oktatók és kutatók számára pályázat útján támogatásokat  nyújtson.

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az azzal összhangban lévő, alábbi tevékenységek végzésével és támogatásával valósítja meg:

 

I.              Nevelés   és   oktatás,   képességfejlesztés,   ismeretterjesztés

 

Az oktatási intézményben folytatott tanulmányok keretében:

-    nappali tagozatos hallgatók számára ösztöndíjak biztosítása a kuratórium vállalati felkérésre kiírt pályázatok alapján,

-    nappali tagozatos hallgatók számára idegen nyelvoktatás szervezése nyelvvizsga megszerzése céljából,

-    az oktatás eszközhátterének fejlesztése,

-    hallgatók művelődésével kapcsolatos feladatok finanszírozása.

  

II.         Tudományos tevékenység, kutatás

  

Tudományos kutatások, kutatásra felkészítés:

 -    nappali doktoráns szakmérnök képzésben résztvevők számára  ösztöndíj juttatás,

-     speciális posztgraduális képzéshez ösztöndíj biztosítása és a kutatások eszköz hátterének bővítése, támogatása,

-     kari szakmai díjak kiírása, anyagi támogatás,

-     Tudományos Diákköri pályadíjak kiírása, anyagi támogatás.

  

Ill.        Külföldi tanulmányutak keretében

-     hallgatók és fiatal diplomások számára külföldi szakmai utak költségeinek biztosítása,

-     külföldön megtartott képzésben való részvétel, termelési gyakorlatok csere rendszerben történő megszervezése, az ehhez szükséges költségek biztosítása.

 

IV.       Kollégiumi férőhelyek bővítése a posztgraduális képzésben résztvevők számára

 

 

Amennyiben céljainkkal egyetért szívesen fogadjuk nagylelkű támogatását!

A közhasznú alapítványnak nyújtott támogatás a hatályos jogszabályok értelmében a személyi-jövedelemadóból leírható. Ön is segíthet céljaink megvalósításában, hiszen az 1% felajánlása nem kerül semmibe, számunkra mégis nagyon fontos!