BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A képzés folytatása az alapszakkal azonos mesterszakon


A biomérnöki, környezetmérnöki vagy vegyészmérnöki alapdiplomával rendelkezők ugyanazon a mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. Az alapképzések törvényben meghatározott követelményeinek keretei országosan azonosak, így ha valaki az adott alapdiplomát más egyetemen szerezte meg, ismeretei akkor is megfelelnek a BME megfelelő mesterszakjain elvártaknak.
A más egyetemeken végzetteket tájékoztatjuk, hogy a biomérnöki mesterszak az ipari biotechnológiára, a környezetvédelemre, az élelmiszertechnológiákra és az egészségvédelemre helyezi a hangsúlyt, a környezetmérnöki mesterszakon technológiai és menedzsment szakirány működik, a  vegyészmérnöki mesterszak képzésében a hagyományos értelemben vett vegyészmérnöki (folyamatmérnöki) ismeretek és alkalmazott kémiai ismeretek (analitika, anyagtudomány, gyógyszer-, polimerkémia és technológia) szerepelnek, amelyekkel korábbi tanulmányaikat a későbbi alkalmazás, elhelyezkedés szempontjából előnyösen egészíthetik ki.