BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc))

Környezetmérnöki mesterszak (MSc)

 

MSc Környezetmérnöki szakon végzett környezetmérnökök több műszaki terület, így a természeti erőforrások ésszerű felhasználását, hulladékszegény technológiákat, hulladékok újrahasznosítását, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, a természet- és tájvédelmet, a területrendezést és településfejlesztést felölelő ismereteik, továbbá a szakterület jogi és társadalmi tudnivalóinak birtokában képesek a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyek felismerésére és elhárítására, a meglévő környezeti ártalmak, károk csökkentésére, illetve megszüntetésére.

Szakfelelős: Dr. Mika László Tamás habilitált egyetemi docens

Környezetmérnöki MSc Szakbizottság

Dr. Mika László Tamás

Elnök

Dr. Tardy Gábor

Titkár

Dr. Bartus Gábor

Tag 

Dr. Clement Adrienne

Tag 

Dr. Csikor Zsolt

Tag 

Kózelné Dr. Székely Edit

Tag 

A VBK oktatási dékánhelyettese

Tag

 

A 2017-ben induló környezetmérnöki mestertanterv célja, hogy bármilyen mérnöki alapdiplomával rendelkező hallgató átfogó elméleti és valóban használható gyakorlati ismereteket és készségeket szerezzenek a környezetvédelem területén. A hallgatók egyéni előtanulmányának, érdeklődési körének és céljainak figyelembe vétele érdekében az új tanterv nagyfokú választhatóságot tesz lehetővé.  A képzés során lehtőségük van folyamatosan, már at első félévben is projektfeladatban részt venni egy választott témában, a specializációk és a környezettechnológia specializáción belüli további választhatóság az érdeklődésüknek megfelelő fókuszálást teszi lehetővé, hogy az széleskörű általános ismeretek és rálátás mellett egy területen elmélyedhessenek. További különlegesség a moduláris természettudományi modul. 

Moduláris természettudományi modul

A moduláris természettudományi modul (6 kredit) célja, hogy mindenki az igényének és háttértudásának megfelelő módon szélesíthesse a látókörét a természettudományok területén, vagy megszerezhesse a szakma gyakorlásához szükséges alapvető készségeket. Az alábbi letölthető excel file tartalmaz néhány javaslatot. Ezektől el lehet térni, de ebben az esetben mindenképpen kérje ki a szakfelelős vagy a Tanulmányi Csoport véleményét. Döntés előtt javasoljuk, hogy tanácsért forduljon a Tanulmányi Csoporthoz vagy a specializáció felelőshöz. 

Specializációk

A Környezetmérnöki mesterszakon két specializáció közül lehet választani:

 

Képzési program