BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


„Open access” publikációk financiális támogatása a BME VBK-n
2019

  

  

A pályázat célja, hogy elősegítse a kari kutatómunka eredményeinek „open access” megjelenését rangos, szakmai folyóiratokban.
A pályázatok pénzügyi forrása: a kar által befogadott OTKA-pályázatok költségvetéséből levont rezsi kötelezően erre fordítandó része. Az év első pályázati ciklusában az éves forrás maximum 60%-a használható fel.

  
A pályázatok beadásának módja:


a) Pályázatot az Oláh György Doktori Iskola PhD-hallgatója, illetve a VBK Pungor Ernő doktorjelölti ösztöndíjasa nyújthat be közlésre elfogadott, ill. a pályázat évében megjelent közleményre vonatkozóan. Pályázni olyan közleménnyel lehet, amelyben a pályázó az első szerző, vagy a doktori eljárás szabályai szerint részesedése több mint 50%.
b) A pályázatokat évente kétszer – március 15-éig, valamint október 15-éig (A korábbihoz képest megváltozott időpontok!) – lehet benyújtani Dr. Hórvölgyi Zoltán VBK tudományos dékánhelyetteséhez elektronikus formában zhorvolgyi@mail.bme.hu e-mail címre. A pályázathoz csatolni kell a közleményt, valamint a megjelenés költségeinek igazolását. Ugyanazzal a közleménnyel legfeljebb kétszer lehet pályázni. A második pályázat – az elfogadás, ill. megjelenés évétől függetlenül – csak a soron következő felhívásra nyújtható be. Amennyiben a közlemény elfogadása és megjelenése is az év utolsó két hónapjára esik (november-december), a pályázat a következő naptári év első pályázati felhívására nyújtható be.
c) A pályázatokat a benyújtási határidőt követő két héten belül háromtagú bírálóbizottság rangsorolja. A bizottság összetétele: az Oláh György Doktori Iskola vezetője (jelenleg Poppe László), a VBK Habilitációs és Doktori Tanácsának elnöke (jelenleg Nyulászi László) és a VBK tudományos dékánhelyettese (jelenleg Hórvölgyi Zoltán).
d) A bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat rangsorolja, javaslata alapján az „open access” megjelenés költsége részben, vagy egészben is támogatható.
e) A pályázat eredménye a VBK dékánjának jóváhagyását követően kerül nyilvánosságra.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:


Legfontosabb szempont a közlemény megjelenési helyének (folyóiratnak) kiválósága, melyet az impakt faktor jellemez. A megjelenés folyóiratának impakt faktorát a szakterület jellemző folyóiratainak impakt faktorához viszonyítva kell figyelembe venni. Indokolt esetben egyéb körülmények is mérlegelendők, az egyéb figyelembe vett szempontokat a bírálóbizottság írásban rögzíti. (Kérem, hogy a pályázati anyag tartalmazza a döntéshez szükséges alapvető információkat. Kérés esetén mintát küldünk.)