BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A képzések mindegyikében fontos az önálló munka, amely a szakmai fejlődés mellett az ún. soft skill-ek megszerzését is elősegíti, mint az együttműködési képessége, a feladatok rendszerezése és átlátása, a kitartás, motiváció fenntartása stb. 

Tudományos Diákköri tevékenységként, szakdolgozatként, projektfeladatként és diplomamunkaként praktikusan ugyanazokból a témákból lehet választani, hiszen a kutatócsoportokban a képzésük különböző szakaszaiban járó hallgatók mind tudnak feladatot vállalni. Az alábbiakban a 2021 áprilisában tartott tájékoztató felvételeit tekinthetik meg, tanszékenkénti bontásban.  

 

TDK-ról további információk elérhetőek: https://www.ch.bme.hu/kutatas/TDK/