BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar habilitációs követelményei
A habilitációs eljárás ügyrendje
A habilitációs eljárás folyamata
Habilitációs eljárás megindításához leadandó dokumentumok:
 1. Jelentkezési lap

 2. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalása

 3. Szakmai életrajz

 4. (esetleges) Az életrajzot kiegészítő okiratok, elismerések másolatai

 5. A pályázó szakirodalmi munkásságának és műveire történt független hivatkozásoknak a listája, kiemelve a ”Web of Science” szerinti hivatkozásokat

 6. A pályázó által hazai vagy külföldi egyetemen oktatott tárgyak adatai, témavezetésével készült értekezések listája

 7. A tananyagformáló készséget bizonyító anyag

 8. Az egyetemi oklevelének hitelesített másolata (Dékáni Hivatalban hitelesíthető az eredeti bemutatásával)

 9. A doktori oklevelének hitelesített másolata (Dékáni Hivatalban hitelesíthető az eredeti bemutatásával)

 10. (esetleges) Az MTA doktora oklevél hitelesített másolata vagy a Széchenyi-díj oklevelének másolata (Dékáni Hivatalban hitelesíthető az eredeti bemutatásával)

 11. (esetleges) Ha a PhD oklevél tudományterülete nem egyezik a kért habilitáció tudományterületével, akkor ennek indoka

 12. Erkölcsi bizonyítvány

 13. Az eljárási díj befizetésének igazolása

 14. A pályázó publikációi legyenek feltöltve az MTMT-be

 15. A pályázó megfelelő adatai legyenek feltöltve elektronikusan a következő honlapra: https://portal.vik.bme.hu/habil_palyazat

Kivonat a BME Doktori és Habilitációs szabályzatból

Az eljárási díj összege a mindenkori minimálbér összege.

A befizetéshez szükséges adatok:

bankszámla száma: 10032000-01425279-00000000
kedvezményezett: BME
közlemény:

 • habilitáció HS00103114
 • Vegyész DH 480000
 • a jelentkező neve

További információ: Kissné Farkas Barbara, VBK Dékáni Hivatal, 463-3676, kissne-farkas.barbara@vbk.bme.hu