BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Gyakran Ismételt Kérdések

    
Hogyan tudok fel/leiratkozni a doktoráns levelezőlistára?

A következő linken tudsz fel- illetve leiratkozni: https://lists.ch.bme.hu/mailman/listinfo/doktorans

 

Mely két részből áll a doktori képzés?

A képzés négy félév hosszúságú képzési és kutatási szakaszból, valamint az ezt követő négy félév hosszúságú kutatási és disszertációs szakaszból áll. (BME-TVSZ 174. § (2))

   

Milyen kötelezettségeim vannak a félév elején?

A regisztrációs héten a doktoráns hallgatónak a Neptunban nyilatkoznia kell, hogy aktív vagy passzívfélévre kíván beiratkozni. Az első aktív félévben a témavezetővel egyeztetett munkatervet a hallgatónak a félév harmadik hetének végéig, a következő félévekben a munkatervet és az előző féléves beszámolót a regisztrációs időszak végéig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba. (BME-TVSZ 177. § (1)).

Amennyiben a hallgató nem adja le a fenti dokumentumokat, legkésőbb az ötödik hét végéig, féléve passzív félévvé válhat. (BME-TVSZ 177. § (2))

   

Nem látom az aktuális félévet amire be kell jelentkeznem. Mi lehet az oka?

Ellenőrizd, hogy a megfelelő képzés van e beállítva Neptunban (bal oldalon az oldal tetején lehet váltani az eddigi képzések között). A képzés kódja és típusa a komplex vizsgát követően is változhat!

    

Hány passzív félévem lehet?

Mindkét képzési szakaszban külön-külön a jogviszony szüneteltetésének időtartama összesen legfeljebb két félév lehet. A passzív két félévet egymás után is lehet használni (BME-TVSZ 185. § (2)).

     

Hány kreditet kell teljesíteni félévente? Illetve maximálisan hány kredit szerezhető?

A doktorandusz hallgatónak az aktív félévben legalább 15 kreditet teljesíteni kell, ennek hiányában megszűnik a hallgatói jogviszonya. (BME-TVSZ 185. § (1)/2)

 

Egy félévben a képzési és kutatási szakaszban legfeljebb negyvenöt, a kutatási és disszertációs szakaszban legfeljebb hatvan kredit szerezhető. Ebbe az elismert kreditek nem számítanak bele. (BME-TVSZ 177. § (6))

Azon állami ösztöndíjas hallgatókat, akikre mintatantervben adott félévre szereplő kreditek 2/3-át nem teljesítik, a DIT javaslatára a dékán a regisztrációs hét kezdetéig meghozott döntésében a következő félévtől kezdődően önköltséges képzésbe sorolhatja át. (BME-DHSZ 13. § (8)).

     

Mit kell teljesíteni a komplex vizsgáig?

Legalább 120 kredit teljesítése, államilag akkreditált B2 angol komplex nyelvvizsga, legalább 1 db IF-os cikk melyben a részesedése több mint 50%, legalább 1 megtartott prezentáció (poszter vagy előadás) igazolása szükséges.

  

Hogyan kell komplex vizsgára jelentkezni, a vizsgát megszervezni?

A komplex vizsgával kapcsolatos információk ide kattintva érhetők el.

    

A komplex vizsgát követően mennyi időm van beadni a PhD dolgozatomat?

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. (NFTV XIV. fejezet 31. pont 53. § (4))

 

Mi történik sikeres védés után? Mikor és hogyan vehetem át az oklevelemet?

A sikeres védésről kérésre a Dékáni Hivatalban Kissné Farkas Barbara tud igazolást adni -  a védési jegyzőkönyv birtokában. Ez az igazolás a fokozat meglétét nem igazolja!

A sikeres védést követően a fokozatszerzést a tudományági (kari) Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) javaslatára az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) hagyja jóvá.

A HBDT ülések időpontját ITT lehet megnézni, az EHBDT minden hónap utolsó csütörtökjén ülésezik (július és augusztus hónapokban szünetel az ülésezés).

Az EHBDT ülés után kb. 1 héttel lehet kérni igazolást az oklevélről. A fokozatot nem a Kar, hanem az Egyetem ítéli oda, ezért ez ügyben a Tudományos és Innovációs Igazgatóság munkatársát, Benkó Ritát kell keresni.

Az EHBDT ülés után 30 nappal átvehető az oklevél a KTH-ban, nyitvatartási időben.

Mivel a KTH nem értesíti a fokozatszerzőket az oklevél elkészültéről, javasoljuk, hogy mielőtt a KTH-ba bemennek, érdeklődjenek az oklevél készültségéről a kissne-farkas.barbara[kukac]vbk.bme.hu email címen.