BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Honosítás

Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok

Szabályzat

A doktori oklevél honosításához benyújtandó iratok

- Kérvény, mely tartalmazza:

- A védés körülményeinek rövid ismertetése (milyen tárgyakból tett szigorlatot, volt-e nyilvános vita az értekezésről, a fokozatot javasló bizottság elnökének megnevezése), továbbá a doktori iskola és a témavezető megnevezése (amennyiben fokozatát szervezett képzésben szerezte)

- Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az adott fokozatot más magyarországi egyetemen honosításra nem nyújtotta be, illetőleg a fokozatot más magyar egyetem nem honosította

- Nyilatkozat arról, hogy az értekezés leadott nyomtatott és elektronikus példánya mindenben azonos

- Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul az értekezés nyilvánosságra hozatalához

- A tudományos fokozatról szóló oklevél közjegyző által hitelesített másolata
- A tudományos fokozatról szóló oklevél hiteles magyar fordítása (csak külön kérés esetén)
- Egyetemi oklevél másolata (eredeti bemutatása mellett)
- Nyelvvizsga bizonyítványok másolata (eredeti bemutatása mellett)
- Az értekezés egy példánya papíron és elektronikusan
- Szakmai önéletrajz
- Publikációs lista (kérjük, ne felejtse el az MTMT adatbázisába is feltölteni ill. ott frissíteni)
- Átutalási igazolás az eljárási díj befizetéséről
- Állampolgárság igazolása személyi igazolvánnyal a kérelem benyújtásakor és az igazolvány másolata (eredeti bemutatása mellett)

  (DHSZ: Külföldi egyetemen szerzett tudományos fokozat honosítását az kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.)

  Információ, követelmények

  A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar fokozatszerzési követelményei:

  http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-kepzes/phd-kepzes-uj/kepzes-es-kovetelmenyek/

  Idegen nyelv ismeret

  Legalább B2 szintű államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

   

  Eljárási díj befizetése:

  bankszámla száma: 10032000-01425279-00000000

  kedvezményezett: BME

  Közlemény:

  honosítás HS00103114

  Vegyész DH 480000

  az eljárásban részt vevő neve

  az összeg: az adott évben érvényes minimálbér összegének negyedrésze