BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Mesterképzés (MSc)

A mesterképzés munkavégzésre és – megfelelő tudás elérése esetén – a doktorképzésben való továbbtanulásra készít fel. 

A mesterképzésre felvételi eljárás keretében, azonos BSc szakon, vagy rokon szakokon szerzett alapdiplomával lehet belépni. Nem azonos BSc–MSc párosítás esetén a belépés feltételeit rendelet szabályozza.

A mesterdiploma birtokában a végzettek képesek műszaki rendszereknek a szaknak megfelelő ismereteken alapuló működtetésére, vizsgálatok elvégzésére, összetett rendszerek átfogó ismeretére, továbbá rendszerek fejlesztésére, tervezésére, új eljárások, termékek kifejlesztésére, tudományos kutatásra, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, közigazgatási, kereskedelmi tevékenységek kidolgozására és irányítására.

MesterszakokOktatással kapcsolatos további információk