BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szabályzatok

  

Doktori Iskola Működési Szabályzata (a régi 2016.09.01 előtt indult képzésekre érvényes 2016.04.01-től)

Doktori Iskola Működési Szabályzata (a 2016.09.01-től indult új doktori képzésre érvényes)

Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2023. április 27-től érvényes)

Képzési terv és mintatanterv (2022. szeptember 1-től induló doktori képzésekre érvényes)

 

Doktoráns önköltség-fizetési szabályzat (a pályázati adatlap innen letölthető, egy rövidített kivonat a szabályzatból itt elérhető)

Doktoránsok irányított oktatásban való részvételének szabályzata (a pályázati adatlap innen letölthető)

Doktori és Habilitációs szabályzat (régi és új képzésre is elérhető az EHBDT honlapjáról)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (legfrissebb verzió elérhető a KTH honlapjáról, doktoránsokra vonatkozó rész a VII. fejezet tartalmazza)

Nemzeti Felsőoktatási Törvény (aktuális verzió elérhető az EHBDT honlapjáról)

A BME affiliációs protokollja

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet a protokoll 1. pontjára:

 1. A BME affiliáció feltüntetendő:

a. minden, a BME-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személy,

b. a BME-n működő, befogadott kutatócsoportok tagjai,

c. valamint a BME doktori iskoláinak hallgatói, illetve általában a BME hallgatói

által közölt, BME-vel fennálló jogviszonyukhoz kapcsolódó műveken.

Külső kutatóhelyen tevékenykedő hallgatók esetében vagy az Oláh György Doktori Iskolát vagy azt a BME tanszéket kell feltüntetni, ahol a hallgató belső konzulense dolgozik.