BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc))

Biomérnöki mesterszak (MSc)

 

A biomérnökök az ipari biotechnológia, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az egészségügy biológiai és kémiai alapú műszaki feladatainak ellátásával, a gazdaság minden területén speciális környezetvédelmi problémák megoldásával, műszaki-biológiai rendszerek irányításával, ellenőrzésével, fejlesztésével, továbbá a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással foglalkoznak.

A szakon mind a természettudományoknak, mind a műszaki tudományoknak nagy jelentősége van. A tárgyak – különösen a szakirányokon – jórészt az alkalmazási területek ismereteit tartalmazzák.

A specializáció választása a felvételivel egy időben történik. A specializációk tantervei az alábbi linkeken keresztül érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens

Biomérnöki MSc Szakbizottság

Dr. Gergely Szilveszter

Elnök

Dr. Molnár Mónika

Titkár

ifj. Dr. Bogsch Erik 

(Külsős) Tag

Dr. Szarka András

Tag

Dr. Vértessy G. Beáta

Tag

VBK oktatási dékánhelyettese

Tag 


Specializációk

A Biomérnöki mesterszakon a hallgatók négy szakirány közül lehet választani:

Képzési program