BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tehetséggondozás a Karon

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara különösen elkötelezett a tehetséggondozás terén. Az egyetemi tanulmányaikat végző hallgatóknak számos lehetősége van részt venni különböző tehetséggondozó tevékenységben. Ilyen például a TDK-mozgalom (tdk.bme.hu), a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (http:/szasz.bme.hu) tevékenysége, illetve a Kar által meghirdetett emelt szintű tárgyak teljesítése, vagy az önálló kutatómunkát igénylő "egyéni feladat" tantárgy elvégzése.

Különösen fontos tevékenység a beérkező első éves hallgatók patronálása. Karunkon kidolgozott mentor rendszer segíti a hallgatók beilleszkedését, illetve a kezdeti nehézségeik leküzdését. Tanár- és diákmentorok foglalkoznak a hallgatókkal, nem csak szakmai alapon, de mentálisan is segítve őket. A diákmentorok felkészítését valamint munkájuk összehangolását a Mentor Kör (http://mentorvbk.hu) végzi.

A tehetséggondozó program része a középiskolásokkal való foglalkozás is. Ennek egyik meghatározó láncszeme a Karunkon működő BME VeBio Tehetség Csoport (http://feb.ch.bme.hu), mely - jogelődjeit is beleszámítva - közel 40 éve folytat középiskolásokat előkészítő tevékenységet.

A kari tehetséggondozó tevékenység összehangolására a kar 2014.ben létrehozta a BME-VBK VEGY-ÉRTÉK TEHETSÉGPONT-ot, mely 2015-ben elnyerte a akkreditált kiváló tehetségpont státuszt.

 

A fizika, kémia és matematika tárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók középiskolai természettudományos ismeretei nagyon széles tartományban helyezkednek el. Sok hallgató esetében az ismeretek nehezen illeszthetők az egyetemi tanulmányokhoz, mások tudása meghaladja az egyetemi kezdéskor általánosan elvárt szintet. Mindezek alapján az elsőéves hallgatók számára differenciált lehetőségeket (bevezető kurzusok, emelt szintű képzés) kívánunk biztosítani.

A BSc képzésben bevezető kurzusokat indítunk, fizikából, kémiából és matematikából úgy, hogy az első tantervi félévben a 30 krediten belül helyet biztosítottunk a 2-2 kredites bevezető fizika, kémia és matematika tárgyaknak (összesen 6 kredit). Részletek az átmenet a középiskola és az egyetem között lapon.

Egyes hallgatók kiváló hozott ismereteik és tanulási készségük alapján kiemelkedő teljesítményre képesek. Örvendetes, hogy sok hallgató ambicionálja, hogy a tanterv teljesítésén túl is szerezzen ismereteket. Az alaptanterven túli lehetőségek lapon adunk útmutatást a kari, ill. egyetemi lehetőségek bemutatásával. A sokféle lehetőség változatos kombinálásával a diákok jól hasznosíthatják értékes egyetemi éveiket. A kötelező tanulmányokat meghaladó ismeretekről, megfelelő teljesítés esetén a BSc oklevél mellékleteként igazolást kap a hallgató. Részletek az emelt szintű képzés lapon.

Az MSc képzésben lévő hallgatók a mestertanterven túli lehetőségek lapon tájékozódhatnak arról, hogyan tudják ismereteiket a kötelező tantervben szereplő ismereteken túl bővíteni.

 

A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak az oktatók kutatómunkájába, és a kutatás eredményeként születendő dolgozattal részt vehet a Tudományos Diákköri Konferencián.