BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))

Vegyészmérnöki szak

A kémiai és matematikai ismeretekre építve mérnöki ismereteket és szemléletet is el kell sajátítani. A vegyészmérnöki szakmát megalapozó tárgyakat (szervetlen-, szerves-, fizikai-, és analitikai kémia, vegyipari mûveletek, matematika, géptan) az elsõ két évben tanulják. Ezt követõen a választott szakirányon egy adott szakterület részletesebb megismerésére van lehetõség.

A vegyészmérnökök vegyipari (gyógyszer-, műanyag-, szénhidrogén- és textilipar, szintetikus vegyipar) és rokon ipari technológiák alkalmazásával, fejlesztésével, új vegyületek laboratóriumi előállításával, kémiai analitikai, szerkezetvizsgálati, anyagtudományi problémák megoldásával, a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással, továbbá a gazdaság egyéb területein is anyagismereti, környezetvédelmi tudást igénylő problémák megoldásával foglalkoznak.

A Vegyészmérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Keglevich György egyetemi tanár

Vegyészmérnöki BSc Szakbizottság

Dr. Keglevich György

Elnök

Dr. Kupai József

Titkár

Dr. Bátori Sándor

(Külsős) Tag

Dr. Székely Edit

Tag 

Dr. Höfler Lajos

Tag 

Dr. Móczó János

Tag

VBK oktatási dékánhelyettese

Tag

 

Specializációk

A Vegyészmérnöki Szakon a hallgatók négy specializáció közül választhatnak:

Képzési program