BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))

Vegyészmérnöki szak

A kémiai és matematikai ismeretekre építve mérnöki ismereteket és szemléletet is el kell sajátítani. A vegyészmérnöki szakmát megalapozó tárgyakat (szervetlen-, szerves-, fizikai-, és analitikai kémia, vegyipari mûveletek, matematika, géptan) az elsõ két évben tanulják. Ezt követõen a választott szakirányon egy adott szakterület részletesebb megismerésére van lehetõség.

A vegyészmérnökök vegyipari (gyógyszer-, műanyag-, szénhidrogén- és textilipar, szintetikus vegyipar) és rokon ipari technológiák alkalmazásával, fejlesztésével, új vegyületek laboratóriumi előállításával, kémiai analitikai, szerkezetvizsgálati, anyagtudományi problémák megoldásával, a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással, továbbá a gazdaság egyéb területein is anyagismereti, környezetvédelmi tudást igénylő problémák megoldásával foglalkoznak.

A Vegyészmérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Keglevich György egyetemi tanár

 

Vegyészmérnöki BSc Szakbizottság

Dr. Keglevich György Elnök szakfelelős, specializáció felelős
Dr. Höfler Lajos Tag specializáció felelős
Dr. Móczó János Tag specializáció felelős
Dr. Székely Edit Tag specializáció felelős
Dr. Tóth Blanka Tag oktatási dékánhelyettes
Juszel Anasztázia Tag hallgatói képviseleti küldött
Kertész Izabella Tag hallgatói képviseleti küldött
Lőrincz Balázs Tag hallgatói képviseleti küldött
Dr. Bátori Sándor Tag külső szakember
Dr. Palotás László Tag külső szakember
Dr. Fürcht Ákos Tag külső szakember

 

Specializációk

A Vegyészmérnöki Szakon a hallgatók négy specializáció közül választhatnak:

Képzési program