BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A diploma megszerzéséhez egy nyelvből középfokú komplex típusú nyelvvizsgával kell rendelkezni. A nyelvtudás nemcsak a diploma megszerzéséhez szükséges feltétel, hanem a szakmai munkához is nélkülözhetetlen, általában a munkáltatók is ragaszkodnak hozzá. Korábban kétnyelvű vizsga volt az előírás, ma már egynyelvű vizsga (pl. „Cambridge”és BME nyelvvizsga) is elegendő. Mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű nyelvvizsga megszerzésére az Egyetemen is lehetőség van, a BME Nyelvvizsgaközpontban.

Örvendetes, hogy egyre több hallgatónk már 1-2 nyelvvizsgával érkezik az egyetemre. Ne felejtsék el, hogy a mi szakmánkban az angoltudás elengedhetetlen. Ha nem angolból rendelkeznek nyelvvizsgával, szerezzék az meg az egyetemi évek  alatt, ha angolból van nyelvvizsgájuk, akkor is fontos a nyelvtudás fejlesztése. Ehhez a nyelvórákon kívül az angol nyelvű szakmai kurzusokat, az angol nyelvű képzésben tanuló külföldiekkel való beszélgetést a külföldi szakmai programokat és a féléváthallgatásokat egyaránt érdemes kihasználni.  

Vannak, akiknek az egyetemi évek alatt kell megfelelő nyelvtudásra szert tenniük. A nyelvtanulás hosszú folyamat − a vizsgához megfelelő általános tudás szükséges. Más tárgyaknál előfordulhat, hogy a vizsgán nem derül fény a tudáshiányokra, nyelvvizsgán ilyen szerencse nem létezik. Nagyon fontos, hogy minél előbb és minél intenzívebben kezdjenek nyelvet tanulni, ill. folytatni korábbi tanulmányaikat. A nyelvoktatást az Egyetem támogatja, így lehetőség van több féléven keresztül térítésmentesen nyelvi kurzusok felvételére. Ezt az Idegen Nyelvi Központ biztosítja, amelynek honlapján minden fontos információ megtalálható.

Az első év mindenkinek meglehetősen nehéz, általában nem tanácsos ilyenkor a nyelvtanulásra nagyobb energiát fordítani, de másodéven már feltétlenül foglalkozni kell vele, ha nincs még meg a nyelvvizsga. Különösen hatékonyak az intenzív nyári kurzusok, amelyet a BME Nyelviskola is kínál: ha valaki ezt meg tudja oldani, nagyon ajánljuk az eredményes tanuláshoz. Ne felejtsük: minden nyelvóra után legalább ugyanannyi órát kell a házi feladattal foglalkozni.

Nyomatékosan kérjük, hogy a nyelvórákat csak alapos előzetes tájékozódás után vegyék fel (a legfontosabb információkat lásd itt). 

A kreditet érő speciális nyelvi kurzusok a választható gazdasági-humán tárgyak vagy a szabadon választott tárgyak terhére számolhatók el. Javasoljuk, hogy ezen tárgyak felvétele előtt alaposan tájékozódjanak, hogy a felvett tárgy megfelel-e a nyelvtudásuknak, profitálnak-e majd belőle.