BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2024. május 13. 

Szakdolgozat-, diplomamunka leadás, záróvizsga információk 

 • A záróvizsgára való jelentkezés időszaka a Neptunban: 2024. május 1-31.
 • A záróvizsgaidőszak: 2024. június 17. - 2024. július 4.
 • Dolgozatleadási határidők: Tanszékenként eltérhet, információk a tanszéki honlapokon (de legkésőbb az adott szinten lehetséges első záróvizsganapot megelőző 12 nappal)

2024. május 12.

BMEVETOyxxx kódú szabadon választható Egyéni feladatok leadási határidő: május 31.

A BMEVETOyxxx kódú szabadon választható Egyéni feladat c. tárgyakban végzett munkáról egy oldalas beszámolót kell készíteni. A beszámolón a szakmai tartalom mellett szerepeljen a hallgató neve, Neptun kódja valamit a felvett tantárgy Neptun kódja és pontos neve is. A beszámolót a témavezető (a kari rendszerben megadott jelentkezésnek megfelelő témavezető) értékeli.

A leadás módjai:

 • A témavezető elküldi a beszámolót e-mailen, jegyjavaslattal a vbk.oktatas@vbk.bme.hu címre
 • A beszámoló szkennelt változatát, amin szerepel a témavezető jegyjavaslata és aláírása a hallgató elküldi a vbk.oktatas@vbk.bme.hu címre
 • A beszámoló a Dékáni Hivatalban személyesen is leadható (természetesen jegyjavaslattal és aláírással)

Kérjük, elsősorban az e-mail-en történő leadást válasszák! Köszönjük.
A leadási határidő: 2024. május 31.

2024.02.01.

A BMEVETOyXXX Egyéni feladat tárgyakkal kapcsolatos tájékoztatás

A TVSz-be az őszi félév folyamán bekerült a "Projekttantárgy" fogalma: "legalább négy kredittel rendelkező, előadás típusú kurzust nem tartalmazó, évközi érdemjeggyel értékelt tantárgy, amelyben a tantárgyhoz rendelt kredit megszerzésének feltétele kizárólag projektfeladat eredményes teljesítése". Ennek megfelelően a szabadon választható Egyéni feladat tárgyak kreditértéke 3-ról 4-re módosult. Ettől a félévtől már csak a 4 kredites tárgyakat lehet felvenni. Akinek a kivételes tanrendjében szerepel Egyéni feladat tárgy, annak csak emiatt nem kell módosítást kérnie.

 

2024.01.26.

A 2023/24/2 félév indulásával kapcsolatos lényeges tudnivalók

 • A félév jelenléti oktatási formában indul, az órarendi információk elérhetők a Neptun rendszerben.
 • Tárgyfelvétellel kapcsolatos időszakok:

  Időszak, esemény, feladat neve

  Időtartam, határidő

  Előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

  2024.01.31. 18:00 – 2024.02.04. 11:59

  Regisztrációs időszak

  2024.02.05. – 2024.02.08.

  Végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

  2024.02.05. 18:00 – 2024.02.08. 23:59 (csütörtök éjfél!)

  Első tanítási nap (páratlan oktatási hét)

  2024.02.12.

 • Minden tárgynak lesz Moodle és / vagy Teams tanlapja. Minden oktató Neptun üzenetben fogja Önöket a belépési kódról tájékoztatni. A tanlapon elérhető információkat, üzeneteket kövessék folyamatosan nyomon, ennek elmulasztása az Önök felelőssége.
 • A szakdolgozat, diplomamunka, egyéni feladat (csak a BMEVETOxxxx kódúak) jelentkezési határideje a kari honlapon, oktatói jóváhagyással 2024. március 3. Kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb végezze el a választott oktatóval a témaegyeztetést és adja le a jelentkezést a kari honlapon. A megfelelő tárgy felvétele a Neptunban és a kari honlapon való témajelentkezés egyaránt kötelező a jegyszerzéshez.