BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))


Biomérnöki szak

A szakon mind a természettudományoknak, mind a műszaki tudományoknak nagy jelentősége van. A biomérnöki szakmát megalapozó több tárgyat (kémia, géptan, vegyipari műveletek és készülékek ismerete) a biomérnök- és vegyészmérnök hallgatók együtt tanulják. Már az első félévben is van biológiai tárgy, de kezdetben viszonylag sok a kémia, a matematika és a műszaki ismeretek. A későbbiekben a biológia kerül előtérbe, különös tekintettel a sejt szintű biológiára. A tárgyak jórészt az alkalmazási területek ismereteit tartalmazzák. A szakon  gazdasági és jogi ismereteket is oktatnak, a gazdasági- és társadalomtudományi tárgyak a képzés kb. 10 %-át teszik ki.

A biomérnökök az ipari biotechnológia, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az egészségügy biológiai és kémiai alapú műszaki feladatainak ellátásával, a gazdaság minden területén speciális környezetvédelmi problémák megoldásával, műszaki-biológiai rendszerek irányításával, ellenőrzésével, fejlesztésével, továbbá a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással foglalkoznak.

A Biomérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Tardy Gábor egyetemi docens

Biomérnöki BSc Szakbizottság
Dr. Tardy Gábor Elnök
Dr. Gergely Szilveszter Titkár
Dr. Kupcsulik Bálint  Tag (külső)
Dr. Oláh Julianna Tag
Dr. Székely Edit Tag
Dr. Vértessy G. Beáta Tag


Specializációk

A Biomérnöki szakon a hallgatók négy specializáció közül választhatnak:

Képzési program