BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))


Biomérnöki szak

A szakon mind a természettudományoknak, mind a műszaki tudományoknak nagy jelentősége van. A biomérnöki szakmát megalapozó több tárgyat (kémia, géptan, vegyipari műveletek és készülékek ismerete) a biomérnök- és vegyészmérnök hallgatók együtt tanulják. Már az első félévben is van biológiai tárgy, de kezdetben viszonylag sok a kémia, a matematika és a műszaki ismeretek. A későbbiekben a biológia kerül előtérbe, különös tekintettel a sejt szintű biológiára. A tárgyak jórészt az alkalmazási területek ismereteit tartalmazzák. A szakon  gazdasági és jogi ismereteket is oktatnak, a gazdasági- és társadalomtudományi tárgyak a képzés kb. 10 %-át teszik ki.

A biomérnökök az ipari biotechnológia, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az egészségügy biológiai és kémiai alapú műszaki feladatainak ellátásával, a gazdaság minden területén speciális környezetvédelmi problémák megoldásával, műszaki-biológiai rendszerek irányításával, ellenőrzésével, fejlesztésével, továbbá a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással foglalkoznak.

A Biomérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Tardy Gábor egyetemi docens

 

Biomérnöki BSc Szakbizottság

Dr. Tardy Gábor Elnök szakfelelős, specializáció felelős
Dr. Gergely Szilveszter Tag specializáció felelős
Dr. Németh Áron Tag specializáció felelős
Dr. Tömösközi Sándor Tag specializáció felelős
Dr. Tóth Blanka Tag oktatási dékánhelyettes
Dr. Szieberth Dénes Tag választott oktató (SZAKT)
Juszel Anasztázia Tag hallgatói képviseleti küldött
Kiss Mirjam Cecília Tag hallgatói képviseleti küldött
Röhberg Melinda Tag hallgatói képviseleti küldött
Dr. Kupcsulik Bálint  Tag külső szakember
Dr. Ballagi-Pordány András Tag külső szakember

 


A Biomérnöki szakon a hallgatók négy specializáció közül választhatnak:

Képzési program