BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Költségcsökkentési pályázat

  

A költségtérítéses/önköltséges doktoranduszok kérelmezhetik az önköltség összegének csökkentését tanulmányi és/vagy szociális alapon. A pályázatot a a Neptunon a 010 Önköltség mérséklési kérelem nevű kérvény kitöltésével lehet kérni. A kérvényhez mellékletként fel kell tölteni az önköltség csökkentési kérelem kitöltött, aláírt szkennelt példányát. A költségtérítés/önköltség összegének csökkentéséről szóló javaslatot az Oláh György Doktori Iskola vezetőjének, illetve a kari doktorandusz-képviselet delegáltjának a BME VBK Dékánja részére a Neptun kérvény határidejét követő egy héten belül kell benyújtania. A BME VBK Dékánja a javaslat benyújtási határidejét követő egy héten belül hozza meg döntését a költségtérítés/önköltség csökkentéséről.

költségtérítés/önköltség fizetési szabályait és a költségcsökkentés lehetőségeit az alább letölthető szabályzat tartalmazza.

  

Letölthető dokumentumok:

Doktoráns költségtérítési- /önköltség-fizetési szabályzat (honlapon frissítve: 2020.01.27.)

Önköltség csökkentési kérelem - Pályázati adatlap (honlapon frissítve: 2020.02.11.)