BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Mesterképzés (MSc))

Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterszak (MSc)

 

A műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterdiploma birtokában a szakemberek a műanyag- és textiliparban, továbbá az ezeket az ismereteket felhasználó egyéb iparágakban technológiai eljárásokat alkalmaznak és fejlesztenek, összetett technológiai rendszereket terveznek és irányítanak, gyártásközi és végső minőségellenőrzést végeznek, környezetvédelmi feladatokat látnak el. A műanyag- és száltechnológiai mérnökök anyagismerethez, műanyag- és szálképző polimer alapú termékekhez és komplex kémiai/fizikai technológiai folyamatokhoz kapcsolódóan alap- és alkalmazott kutatási-fejlesztési tevékenységet is folytathatnak. Műanyag- és száltechnológiai mérnöki ismeretekre a csomagolóanyag-gyártásban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, az egészségügyben, a honvédelemben, a katasztrófavédelemben és az államigazgatásban is szükség van.

A specializáció kiválasztása a felvételivel egy időben történik. A specializációk tantervei az alábbi linkeken keresztül érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Csiszár Emília egyetemi tanár

Műanyag- és száltechnológiai mérnöki MSc Szakbizottság
Dr. Csiszár Emília Elnök
Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd Titkár
Dr. Palotás László (Külsős) Tag
Dr. Pukánszky Béla Tag
Dr. Székely Edit Tag 


Specializációk

A Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterszakon két specializáció közül lehet választani:

 

Képzési program