BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))

Környezetmérnöki szak

A környezetmérnökök képzése igen sokrétű, az egyetem minden kara részt vesz benne. Mivel a tárgyak legnagyobb részét a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon oktatják (kb. 40%), ezért a környezetmérnöki szak ide tartozik. Az egyes mérnöki ismereteket olyan szinten sajátítják el a hallgatók, hogy később kommunikálni tudjanak más mérnökökkel. Ennek megfelelően a vegyészmérnöki és biomérnöki szakkal összevetve kevesebb labor és szakmai gyakorlat, viszont több gazdasági és jogi ismeret szerepel a tantervben

 

A Környezetmérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Csikor Zsolt egyetemi docens

 

Környezetmérnöki BSc Szakbizottság

Dr. Csikor Zsolt Elnök szakfelelős, specializáció felelős
Dr. Bartus Gábor Tag specializáció felelős
Dr. Feigl Viktória Tag választott oktató (ABÉT)
Dr. Clement Adrienne Tag választott oktató (ÉMK)
Dr. Tóth Blanka Tag oktatási dékánhelyettes
Juszel Anasztázia Tag hallgatói képviseleti küldött
Kajus Dorina Tag hallgatói képviseleti küldött
Szabó Kármen Tag hallgatói képviseleti küldött
Dr. Varga József Tag külső szakember
Rajnai Tamás Tag külső szakember


Specializációk

A Környezetmérnöki szakon a hallgatók két specializáció közül választhatnak:

Képzési program