BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc))

Környezetmérnöki szak

A környezetmérnökök képzése igen sokrétű, az egyetem minden kara részt vesz benne. Mivel a tárgyak legnagyobb részét a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon oktatják (kb. 40%), ezért a környezetmérnöki szak ide tartozik. Az egyes mérnöki ismereteket olyan szinten sajátítják el a hallgatók, hogy később kommunikálni tudjanak más mérnökökkel. Ennek megfelelően a vegyészmérnöki és biomérnöki szakkal összevetve kevesebb labor és szakmai gyakorlat, viszont több gazdasági és jogi ismeret szerepel a tantervben

 

A Környezetmérnöki Szak tantervének első négy félévében kizárólag az alapozó és szakmai törzsanyag tantárgyai szerepelnek. A tanterv 5. félévétől kezdve a törzsanyag tantárgyai mellett megjelennek a specializáció tantárgyai (differenciált szakmai ismeretek). A teljes tantervminták a specializációk oldalain tekinthetők meg.

A specializáció kiválasztása a 4. félévben történik, aktuális hirdetmények a specializáció választás lapon érhetők el.

Szakfelelős: Dr. Csikor Zsolt egyetemi docens

Környezetmérnöki BSc Szakbizottság
Dr. Csikor Zsolt Elnök
Dr. Tardy Gábor Titkár
Dr. Bartus Gábor Tag (GTK) 
Dr. Clement Adrienne Tag (EMK)
Dr. Mizsey Péter Tag 
Dr. Székely Edit Tag 


Specializációk

A Környezetmérnöki szakon a hallgatók két specializáció közül választhatnak:

Képzési program